Alt om søer

Søer er store, indlandsvandområder, der er omgivet af land. De findes på alle kontinenter undtagen Antarktis og findes i mange forskellige former og størrelser. De fleste søer er ferskvandssøer, men nogle (f.eks. den store saltsø i Utah) er salte. Søer er dannet på mange forskellige måder, bl.a. af gletsjere, vulkaner og floder. De spiller en vigtig rolle i vandkredsløbet, idet de tjener som oplagringsreservoir for vand, der i sidste ende vil blive returneret til atmosfæren gennem fordampning. Søer er også levested for en lang række planter og dyr, og de giver mulighed for rekreative aktiviteter som f.eks. svømning, fiskeri og sejlads.

Hvordan holder man en sø ren?
Der er flere ting, du kan gøre for at hjælpe med at holde en sø ren. Du kan samle skrald og affald op omkring søen og bortskaffe det korrekt. Du kan også være med til at forebygge forurening ved ikke at bruge græskemikalier eller gødning i nærheden af søen. Derudover kan du arbejde frivilligt for eller støtte organisationer, der arbejder for at beskytte og rense søer. Endelig kan du sprede budskabet til andre om vigtigheden af at holde søerne rene.

Previous Post
Next Post