En strategi som har svært ved at slå fejl

Skal man opleve “smooth-sailing” i forhold til ens virksomhed, og den strategi man implementere. Så er det også vigtigt, at man lever sig ind i det, og får folk med på ideen. Har man en strategi, som ikke alle følger hundrede procent op på, kan det også være noget som nærmest modarbejder det arbejde man prøver at udføre. Ens virksomhed er jo kun så stærk som det svageste led, og hvis det er noget man prøver at holde sammen på, er det alt andet lige også noget som falder fra hinanden på et eller andet tidspunkt.

Ens virksomhed kan ikke overleve bare med en eller flere som trækket læsset, for det bliver bare for meget på et eller tidspunkt. Det er ikke noget man skal være bange for at bruge nogle ressourcer på for at kunne implementere ordentligt. Så kommer man også meget hurtigere hen til de fælles mål der er sat. Nogle skal bare bruge lidt motivation for at kunne rykke lidt på sig.

Previous Post
Next Post