Miljø og samfund

Vores miljøarbejde skal være forebyggende og integreret i den daglige drift af hele virksomheden. Vores miljøbevidsthed skal forbedre virksomheden og komme kunderne og samfundet til gode.

Vores politik er at holde eget forbrug af ressourcer på et lavt niveau. Dette omfatter strøm, brændstof, papir, flyrejser m.m.

Vi investerer i teknologiske løsninger som reducerer rejsebehov og måler papirforbrug. Vi har vedtaget at ændre vores bilbeholdning over mod elbiler, og mod alternativer med lavudslip i geografier, hvor elbil ikke har tilstrækkelig kapacitet.

Vi leverer produkter og tjenester som i sig selv har begrænset indflydelse på miljøet.

Vores medarbejdere i vikariater arbejder under vores kunders instruktion, og deres miljøpåvirkning afhænger af vores kunders miljøpolitik og miljøaftryk.

Samfundsansvar og etiske retningslinjer

Vores værdier og vores vision er fundamentet for vores samfundsansvar. Vi tager i Personalhuset Staffing Group dette ansvar alvorligt. Vi er medlem af NHO Service og FNs Global Compact, og efterlever principperne, som følger med dette. 

Vores sociale, miljømæssige og etiske målsætninger afspejles i selskabets adfærd overfor kunder, ansatte, leverandører og andre interessenter. Vi er optaget af at stå ved det vi siger, ved at være en aktiv aktør.

Personalhuset Staffing Group er en stor nordisk arbejdsgiver. Årligt skaber vi arbejde til tæt på 8.000 mennesker i hele Norden. For mange er vi den første erfaring med nordisk arbejdsliv.

Vi følger vores eget program for opfølgning og varetagelse af vores medarbejdere, hvad enten de arbejder internt eller eksternt hos en af vores mange stillingsudbydere.

I 2014 etablerede vi os som Humanitærpartner for Læger Uden Grænser.