Forståelse og samarbejde

Alt handler om å forstå våre kunder og deres utfordringer, slik at de når sine mål. En unik forståelse krever et unikt samarbeid. Vi setter sammen team som utfyller hverandre og som jobber tett sammen med kundene. Vi lytter til innspill og deler kunnskap, slik at vi sammen forstår hele bildet. Bransjekunnskap, fagkompetanse og forretningsforståelse kjennetegner våre rådgivere og gjør oss til et av Nordens største rekrutterings- og bemanningsselskap. 

Personalhuset Staffing Group er et rekrutterings- og bemanningsbyrå som dekker hele det spekteret av tjenester innen personaltjenester. Våre kunder er hovedsakelig norske og utenlandske bedrifter, samt organisasjoner og offentlig virksomhet.

Vi har en kultur for innovasjon, kvalitet, ansvarlighet og ærlighet. Verdiene er med oss i alt vi gjør og setter kurs og retning for arbeidet vårt.

Vår kompetanse, erfaring og kommersielle forståelse skaper langsiktige relasjoner og varige verdier. Vi setter kunden i fokus. For mange kunder er vi en strategisk samarbeidspartner. Vi legger mye arbeid i å utvikle og forstå våre kunders virksomhet og målsettinger.

Vi har siden 2001 vært med på å matche flere tusen arbeidsøkere og arbeidsgivere i Norge og Norden. Gjennom disse årene har vi opparbeidet oss et renommé i Norge og utlandet som et ledende fagmiljø innen rekruttering, bemanning og omstilling. 

Ønsker du å samarbeide med oss?

Har du behov for en personaleløsning (rekruttering, vikar, outplacement…)? Send en uforpligtende forespørgsel og vi kontakter dig indenfor 24 timer.